28 dec 2016                   

Hans Rasmussen Lohmann Loumann leveår: 55
Født: 1722 Død: 1777 Far: Mor:
Navne register