28 dec 2016                   

Christian Ludwig Augstell
Født: 1750 i Augustenborg Far: Augstell
Navne register