28 dec 2016                   

Karen Rasmussen
Død: død før 1666 Far: Mor:
Navne register