28 dec 2016                   

Christen Bertelsen
Født: 1723 i Aasum Far: Bertel
Navne register