Postkort fra Åstrup.

 
Åstrup Damptærskeværk i 1908.