Flere data vil blive lagt ind i løbet af 2019.

Hans Rasmussen Roulund (1762 - 1827) og Abelone Christensdatter  Bertelsen (1759 - 1812)

 

 

Hans Rasmussen Roulund bliver født den 4. februar 1762 i Rågelund, Aasum Sogn, som søn af Gårdejer Rasmus Hansen og Johanne Nielsdatter.

Uddrag fra Aasum Kirkebog i 1762.

 

Hans Roulund bliver i 1782 gift med Abelone Bertelsen og ved Folketællingen i 1787 er han Kroholder i Overgade i Odense. I Folketællingen i 1801 kalder han sig Værtshusholder, og bor fortsat i Odense, hvor han i 1803 ejer ejendommen  Vestergade 11, der hvor det nuværende Bryggergården ligger i dag. De får to sønner Rasmus Roulund  i 1783,  og Hans Christian Roulund i 1787.

I 1809 køber han Lille Hesbjerg i Ubberud Sogn, og i 1822 Store Hesbjerg med Fajancefabrik og Teglværk. Han nedbryder bygningerne på Store Hesbjerg og forener jordene og skovene under en gård. Ved sin død i 1827  overgår gården til hans yngste søn Landmåler Hans Christian Roulund. Efter hans død i 1854 forbliver den i den Roulundske slægt til 1865,  hvor den bliver solgt på auktion til H. Chr. A. Milo, Odense. Måske det ikke er helt tilfældigt, at det bliver Milo der køber Hesbjerg, for familierne kender hinanden. For ved Rebslager Rasmus Roulunds dåb i 1806 er Bogbinder Frederich Wilhelm Milo og hans kone faddere.

Bogbinder Friedrich Wilhelm Milo 1759 - 1844.

Hesbjerg Slot opført af H.C.A.  Milo i 1880.

Milo`s ejendom Vestergade 41 i Odense.

 

Hesbjergtallerken.

Tallerken af fajance, fanen dekoreret bort i brunt og gult, Signeret. Fyn. År: 1800 - 1815. Diameter: 23 cm. 

Hesbjerg Fajancefabrik.

Ved herregården Store Hesbjerg på Fyn, havde man i årene mellem 1811 og 1820 en

produktion af fajancer. Produktionen deler sig i en blå dekoreret og en broget gruppe.

Der er hovedsagelig fremstillet brugsfajance af  jævn type, den omfatter terriner, kander,

skåle, tallerkner m.v. Blandt de almindeligste dekorationer er nogle små firkløverlignende

malede figurer, der er anbragt med jævne mellemrum på tingene, samt festons der

krydser hinanden, og måske suppleres med nogle partier med skælmønster. Nogle

skåle og tallerkener er med polykrome landskaber eller blomster i farverne gul,

grøn og violet eller blåt. Fajancernes glasur er ofte grålig og noget mat.

Hesbjergtallerken.

Tallerken af Fajance, fanen dekoreret med bort i brunt og gult, spejlet mod blomst i Mangant og Grønt. Hesbjerg eller Antvorskov. 1800-talets begyndelse. Diam. 22,5cm.

 

 

Hesbjerg Slot.

Hesbjerg Slot som  H.Chr.A. Milo opførte i 1880/1881. Bogtrykker og Boghandler H. Chr.A. Milo 1819 - 1881.

Ejere af Hesbjerg: 

(1822-1828) Hans Rasmussen Roulund nr.1 1

(1828-1854) Hans Christian Roulund nr.2
(1854-1865) Slægten Roulund
(1865-1881) H. C. A. Milo
(1881-1895) Enke Fru Milo
(1895-1913) Chr. Milo
(1913-1917) Mogens baron Holck
(1917-1918) R. I. C. H. Rich
(1918-1922) Steen Giebelhausen
(1922-1924) E. Jopp
(1924) UdstykningsforeningenFor Sjælland og Fyns Stifter
(1924-1934) Poul Andersen
(1934-1957) Forskellige Ejere
(1957-2005) Jørgen Laursen Vig
(2005-2006) Jørgen Laursen Vigs dødsbo
(2006-) Hesbjerg Fonden

 

Jørgen Laursen Vig. Ejer af Hesbjerg Slot fra 1957 - 2005.

Landmåler Hans Christian Roulund (1787 - 1854) som var Hans Rasmussen Roulunds yngste søn blev boende på Hesbjerg til sin død i  1845. Han forblev ugift og fik ingen børn.

 

Flakhaven i Odense 1811. Til venstre ses rådhuset med skilderhus, mens Skt. Knud  Kirke ses i baggrunden. Foran kirken ligger Beldenaks gård, som en overgang i 1800-tallet blev brugt som skolebygning for  Odense Realskole.


Akvarel af Hans Chr. Roulund.

Rasmus Roulund  (1783 -1845)

  

 

Herregården Store Restrup syd for Aalborg.

 

Godsejer, er født 20. Sept. 1783 i Odense, hvor Faderen, Hans Rasmussen R., der var født iLandsbyen Raagelund, og som senere ejede Herregaarden Store Hesbjærg, da var Gjæstgiver; hans Moder hed Abelone f. Berthelsen.R., der 1801 blev Student fra Odense og 1806 juridisk Kandidat,udnævntes 1810 til Avditør ved Prins Ferdinands Dragoner, der dagarnisonerede paa Sjælland, men tog allerede næste Aar sin Afsked,hvorpaa han 1812-26 var Forpagter paa den af Faderen kjøbte Herregaard Løvegaard ved Slagelse, som hanimidlertid paa Grund af de for Landmændene daarlige Aar snartmaatte forlade. Senere kjøbte han i 1828 Herregaarden Store Restrup medGods ved Aalborg, hvor han døde 1. Marts 1845. R. var fra de raadgivende Stænders Oprettelse til sin Død Medlem af Stænderforsamlingen i Viborg, til hvis mest frihedssindede Medlemmer hanhørte, men hvor han trods sine udmærkede Evner, klare Hovedog skarpe Tunge aldrig kom til at spille nogen fremragende Rolle,vel nærmest paa Grund af, at hans frisindede Anskuelser i Praxisvanskelig kunde forliges med hans Interesser som størreJordegodsejer. R. var 1812 bleven gift med Karen Christine Rasmussen (f. 22. April 1793 d. 2. Okt. 1856), Datter af Forpagter paa Løvenborg Ole R. og Margrethe Hedevig f. Fogh, der var Enke efter Cand. theol. Niels Gram.

 

Rasmus Roulunds Gravsten.

Ligprædiken ved Rasmus Roulunds begravelse.

Løvegaard på  Sjælland.