Postkort fra Herrested.

Herrested Kirke. Ravnholt
Ravnholt Dyrehave. Ravnholt.
Ravnholt. i 1911. Ravnholt. i 1908.
 
  Ravnholt. i 1908.
Ravnholt. Herrested Kirke.
Ravnholt Dyrehave i 1938 Ravnholt. i 1911.
Herrested Stenbrosminde i Herrested.
 
  Herrested.