Data vil blive lagt ind i løbet af 2019

Niels Rasmussen Roulund (1763 - 1824)

Niels Roulund kommer efter sin konfirmation til Odense, hvor han bliver Hvedbrødsbager i Sct. Jørgensgade. I 1795 bliver han gift med møllerdatteren fra Ejby Mølle Caroline Agnese Jensdatter Møller. De får fire børn fra 17987 til 1803, men allerede i 1814 bliver de skilt, og hun flytter til Horne, hvor hun nedsætter sig som jordemoder. Niels har problemer med alkohol og afhænder hvedebrødsbageriet, og tager ophold hos sin nevø Hans Christian Roulund på Hesbjerg. Niels dør i 1824 på Hesbjerg i en alder af 60 år.

Ved Caroline Agnese´s daab i Vor Frue sogn står Patronesse Caroline Agnese von Raben opført som fadder. Caroline Agnese von Raben er Patronesse på Karen Brahe´s Jomfrukloster, og gift med Henrik Bille Brahe til Egeskov og Hvedholm. Det er hans tredje ægteskab. De bor ikke i Patronatsboligen  ved Jomfruklostret, men har en stor ejendom i Vestergade 59. Huset havde grund helt ned til Vindegade. Inde i gården er en tårnbygning, hvor Henrik Bille Brahe´s Våbenskjold stadig hænger. Ejby Mølle var på det tidspunkt under Egeskov, og det er derfor sandsynligt, at det er grunden til at hun optræder som fadder ved møllerens datters dåb.

 

Del af Ejby mølle omkring 1900.

Patronatsboligen til Jomfruklostret. På dette tidspunkt Sct. Maria Kirke (Katolsk)

Våbenskjold for familien Raben.

Det Adelige Jomfrukloster.