Postkort fra Allested.

 
Ruinerne fra den store brand i Allested 1908.  
Tørringe ved Allested. Allested Station i 1910.
Allested i 1912. Allested Station i 1912.
 
Allested i 1930.