Postkort fra Egense.

Egense Sangforening i 1907. Egense Skole i 1910.
Hvidkilde. Lehnskov.
Ved Egense. Hvidkilde.
 Egense Kirke. Lehnskov.
 
Hvidkilde.