Postkort fra Elmelund.

Grusgravning ved Elmelund i 1910. Grusgravning ved Elmelund i 1910.
 
Brand på¨Elmelunden den 22. sept. 1935.