Postkort fra Fraugde.

Fraugdegård. Fraugdegård i 1905.
Fraugdegård. Fraugdegård.
Fraugde Kirke Hollufgaard i 1913.
Et sted i Fraugde. Hollufgaard