Postkort fra Hesselager.

Damestenen, Damestenen.
Parti fra Hesselager. Parti fra Hesselager.
Hesselager Kostskole. Hesselager Hotel.
Hesselager Kostskole. Hotel Hessellager.
 
Hesselager Kostskole i 1908.  
 

 

 

Hesselager Kostskole. Hessellager i 1915.
Hesselager Kirke. Vormark Mejeri ved Hesselager.
Hesselager i 1930. Damestenen.
Hesselagergaard. Hesselager Hotel i 1920.
Hesselagergaard. Hesselagergaard.
Hesselager station i 1912. Hesselager Højskolen.
Hesselager Kirke i 1907. Hesselager Gæstgivergaard.
Hesselager i 1920. Hesselager
Partier fra Revsøre i Hesselager sogn. Hesselager  i 1909.