Postkort fra Husby.

Jagtpavillionen i Wedelsborg Park i 1910. Wedelsborg Slot.
Wedelsborg. Jagtpavillionen i Wedelsborg Park.
Wedelsborg Avlsgaard. Wedelsborg. i 1905.
Wedelsborg Avlsgaard i 1914. Wedelsborg.
Parti med Landhandel fra Husby. Partier fra Husby.