Postkort fra Knarreborg  - Brylle.

Lærerboligen "Bakkehuset" i Knarreborg i 1910. Bakkehuset i Knarreborg i 1917.
Brylle i 1910. Brylle i  1911.
Brylle i 1925. Bakkehuset i Knarreborg.
Knarreborg. Lærer Petersens bolig i Knarreborg.
Knarreborg. Tommerup Kirke. Knarreborg. Tommerup Kirke.
Parti fra Knarreborg. Aldershvile ved Knarreborg i 1908.
Knarreborg Station i 1912. Knarreborg Station i 1912.
 
Knarreborg i 1920.