Postkort fra Nr. Åby / Byllerup.

Nr. Åby. Nr. Åby.
 

 

 

 

 

Nr. Åby skole og kirke. Nr. Åby i 1920.
Nr. Aaby Hotel. Vesterdal Højskole i 1906..
Nr. Aaby. Nr. Aaby i 1912.
Nr. Aaby. Nr. Aaby Missionshus.
Vesterdal Højskole i 1934. Nr. Aaby Rådhus.
Margårdsvej i Nr. Aaby. Nr. Aaby i 1950.
Nr. Aaby set fra luften i 1955. Nr. Aaby Station.
Nr. Aaby Realskole. Nr. Aaby Villa Grand i 1912.