Mine oldeforældre

Anne Margrethe Rasmussen og Hans Peder Pedersen.

 

Lidt historisk om mine oldeforældre Anne Margrethe Rasmussen født d. 12. oktober 1866,

og Hans Peder Pedersen født d.10. juli 1864 , samt deres slægt.

 

 

 

Foto af familien med børn og børnebørn taget ved deres søn Edmund`s Bryllup med Edith d. 14. august 1926. Billedet er taget foran mine oldeforældre´s hus på Enighedsvej 9 i Odense i  Sct. Hans Landsogn.

 

Link til navneliste for billedet.

 

 

1. del om Hans Peder Pedersen og hans familie.

2. del om Anne Margrethe Rasmussen og hendes familie. 

3. del om deres fælles liv sammen, fra de får deres første barn Nielsine i 1887.

 

 

1. del.

 

Flere i familien har undret sig over, hvor navnet Prütz egentligt stammer fra, og jeg vil her prøve at fortælle, hvad jeg er kommet frem til. Ligeledes vil jeg fortælle om, hvad jeg i øvrigt har fundet om familien. Skulle i opdage fejl i årstal eller andet, eller i øvrigt  have tilføjelser, hører jeg meget gerne fra jer.

 

Længst tilbage hvor jeg har fundet navnet Prütz (staves lidt forskelligt i de forskellige kirkebøger) er i marts 1804, hvor Hans Christian Prÿs får sit første barn Hans Frederic. Her staves navnet Prÿs. Han er da forlovet med Lisbet Hansdatter. Udskrift fra Sct. Hans Kirkebog i 1804:

 

 

Torsdag d. 22de Marts. fødte Lisbeth Hansdatter U.N.P. [Udenfor Nørre Port] hos Træskoemand Hans Nielssen en Uægte søn, som strax blev hjemmedøbt af fostermoderen og kaldet Hans Frideric Prehn, men døde d 25de ejusd [samme måned] uden at komme i Kirke. Barnefader var hendes forlovede Hans Christian Prÿs, kanalgraver som opholder sig hos hende. Dette er anmeldt til Amtsstuen.I margen af kirkebogen står: "1ste gang besovet".

 

Hans Christian Prütz bliver den 23. juli 1804 gift i Sct. Hans Kirke med Lisbeth Hansdatter, som er født i 1769 i Odense (mine 3 x tipoldeforældre). Vielsen sker fire måneder efter deres første barns fødsel. Han er kommet til Odense for at arbejde som kanalgraver ved det store projekt med at etablere en kanal ind til Odense i slutningen af 1790èrne.

 

Silhouet af Stiftsamtmand over Fyn Friedrich von  Buchwald 1747 - 1814, som var idemanden bag bygningen af den første kanal ind til Odense i slutningen af 1790 èrne.

Den gamle Odense Kanal ved Skibhusene omkring  1820. Tegning af M. Salomon (Odense Bys Museer).

FT 1834 Sanderum

Hans Olsen, 54 , Gift, , Selveier,
Ane Kirstine Jacobsdatter, 56 , Gift, , Hans kone,
Ane Margrethe Hansdatter, 21 , Ugift, , Deres børn,
Ole Hansen, 18 , Ugift, , Deres børn,
Lars Hansen, 15 , Ugift, , Deres børn,
Rasmus Hansen, 15 , Ugift, , Deres børn,
Hans Christian Pryds, 22 , Ugift, , Tjenestekarl,

 

Hans Christian og Lisbeth får fem børn, fire drenge og en pige. Den første dreng som fødes i 1804 får navnet Hans Friederic. Han blev kun tre dage gammel. I 1806  får de deres andet barn også en søn, som får navnet Johan Frederik Prÿs, han dør allerede 9. oktober 1824 kun 18 år gammel, og begraves fra Sct. Hans Kirke  i Odense i Fri Jord. Deres tredje barn en datter bliver født i 1809, og  får navnet Marie Chatrine Prytz (min 2 x tipoldemor) herom senere. Deres fjerde barn opkaldes efter sin far, og får navnet Hans Christian Prytz , han bliver født den 2. marts 1812, og døbes 20. maj 1812 i Sct. Hans Kirke i Odense. Han dør 3. august 1834, kun 22 år gammel som almisse-lem, han begraves fra Sct. Hans Kirke.

Iflg. Folketællingen i 1834 i februar måned er han tjenestekarl i Sanderum. Han er sandsynligvis blevet ramt af sygdom siden han ender som almisselem, og dør kun et halvt år efter folketællingen.

I 1814 får de deres femte og sidste barn Jochum Boje, som kun bliver tre dage gammel. Her står der i Sct. Hans Kirkebog under anmærkninger ved Jochum Boje`s fødsel:  Vanskabt med drejede fødder og ryggen adskilt. Forældrene boede da i Vindegaden i Odense.

 

Hans Christian Prütz og Lisbeth Hansdatter dør i 1841 med kun to ugers mellemrum  henholdsvis  den 23. november og den 8. december. De er registreret i Sct. Knuds Kirkebog som almisse-lemmer. Begge begraves fra Sct. Knuds kirke i ”fri jord” , hvor de fattige som intet ejede blev begravet. Det fremgår også af skifteprotokollen at de "ejede intet".

 

Ved Folketællingen i Odense i 1834 er Hans Christian og Lisbeth selvforsørgende, og altså endnu ikke blevet fattiglemmer. Fattiglemmer blev de først da de p.g.a. alderdom og sygdom ikke længere kunne klare at forsørge sig selv.

 

 Vindegade i 1910, hvor Hans Christian Prütz og Lisbeth Hansdatter boede i 1814.        

Hjørnet af Nørregade ved Kræmmergyden og Adamsgade i Odense. Christian Prütz og Lisbeth Hansdatter  boede i Kræmmergyden i 1834.         

 

FT-1834 Odense Købstad, Kræmmer Gyden 

Samtlige personer i husstanden :

Hans Christian Preutz, 66 , Gift, , dagleier,
Lisbet Hansdatter, 65 , Gift, , hans kone,
Peter Hansen, 39 , Gift, , vægter,
Mette Rasmusdatter, 46 , Gift, , hans kone,
Jens Petersen, 15 , Ugift, , hans børn,
Jesper Petersen, 12 , Ugift, , hans børn,
Christine Hansen, 7 , Ugift, , hans børn,
Rasmus Jensen, 23 , Ugift, , dragon ved Fynske Dragoner,
Erich Hansen, 24 , Ugift, , dragon ved Fynske Dragoner,

 

Marie Chatrine Prütz (min 2 x tipoldemor) bliver født om morgenen den 17. februar 1809 i Odense i Sct. Hans Sogn, og hjemmedøbes den 19. februar 1809. Dåben konfirmeres d. 4 april 1809 i Sct. Hans Kirke, blandt fadderne er Skomagersvend Philip Stolzenbach og hans kone.

I 1823 bliver hun konfirmeret i Sct. Knuds kirke, og præsten skriver da om hendes kundskab og opførsel ”svag af evne og kundskab, men god af opførsel”, og i 1840 d. 16. maj bliver hun gift i Sct. Hans kirke med Morten Jørgensen, hun bor da udenfor Nørreport.

Morten Jørgensen er født i Næsby i Næsbyhoved Broby Sogn d. 26. december 1813, og i 1831 bliver han konfirmeret i Åsum kirke. Man skulle dengang konfirmeres inden man fyldte 18 år, så det var lige med nød og næppe, at han nåede det. Han tjente på det tidspunkt  hos gårdmand Lars Pedersen i Aasum, og kommer senere til at tjene hos gårdejer Anders Nielsen også i Aasum, inden han kommer til Allesø i 1835 for at tjene hos gårdmand  Ole Hansen og senere også hos gårdmand  Rasmus Pedersen i Allesø. Ved sit bryllup i 1840 tjente hans hos gårdmand Niels Rasmussen Møllegaarden i Næsby, hvor han også havde tjent under Niels Rasmussens far Rasmus Poulsen på Møllegården i Næsby.

 

Næsby Møllegaard.

 

Efter brylluppet flytter de ind i Kongehuset, som lå på det nuværende hjørne af Åløkke-alle og Rugårdsvej. Her bliver deres eneste barn født, en pige som blev døbt Karen Dorthea Jørgensen (min tipoldemor) den 12. september 1842.

 

Kongehuset lå på hjørnet af Rugårdsvej og Åløkke Alle, huset kan findes på gamle kort tilbage til omkring 1700. Huset hed tidligere Kongeledshuset.

 Ved Sct. Hans Kirke i Odense omkring 1850.

 

Karen Dorthea bliver døbt i Sct. Hans Kirke den 23. oktober 1842, og bor stadig i Kongehuset ved sin konfirmation i oktober 1856 i Sct. Hans Kirke. Karen Dorthea`s far Morten Jørgensen dør allerede den 1. november 1850 kun 37 år gammel af ”hidsig feber” i.flg. Sct. Hans Kirkebog. Marie Chatrine Prütz  bliver allerede året efter gift igen med tømmersvend Knud Jørgensen, og er i året 1863 ved sin død registreret som boende  i Blæsenborg nr. 50.

 

 

Odense, Sankt Hans Landsogn, , , Kongehuset, , FT-1845

Samtlige personer i husstanden

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Jørgen Hansen, 53 , Gift, , Dagleier, St. Hans sogn, Sømosehuset, Odense Amt
Karen Larsen, 55 , Gift, , [hans kone??], Lumbye sogn og by, Odense Amt
Laurine Jørgensen, 21 , Ugift, , [deres børn??], St. Hans sogn, Wiinkelderhuset, Odense Amt
Niels Jørgensen, 15 , Ugift, , [deres børn??], ibid [St. Hans sogn, Wiinkelderhuset, Odense Amt]
Lars Christian Jørgensen, 11 , Ugift, , [deres børn??], ibid [St. Hans sogn, Wiinkelderhuset, Odense Amt]
Johanne Caroline Rasmussen, 2 , Ugift, , , St. Hans sogn, Kongehuset, Odense Amt
Morten Jørgensen, 32 , Gift, , Dagleier, Lumbye sogn, Næsbye, Odense Amt
Marie Cathrine Hansen, 36 , Gift, , , Odense
Karen Dorthea Jørgensen, 3 , Ugift, , , St. Hans sogn, Kongehuset

Ved Ft. i 1860 bor Marie Cathrine Prütz med sin mand i andet ægteskab Knud Jørgensen i Munkemøllestræde nr. 9 ejendommen siden af den senere Handskemager Dorin Larsen, som ligger i Munkemøllestæde nr. 7.

Odense Kjøbstad, Munkemøllestræde 9, forhuus stuen, 1 F4, FT-1860

Navn:                                                   Alder:             Civilstand:                 Stilling i Husstanden:                    Fødested

Knud Jørgensen                                34                        Gift                               Tømrersvend                              Visle?? Sogn

Marie Cathrine Hansdatter            51                        Gift                               hans kone                                    Odense Amt

 

Munkemøllestræde med H.C. Andersens Barndomshjem og de Eilschouske Boliger på venstre side. I bunden af billedet kan man se at nr. 9 som  Marie Cathrine Prütz boede i er erstattet af et nyere hus.

Handskemager Dorin Larsen Munkemøllestæde nr. 7. Huset til venstre er Munkemøllestræde nr. 9, som Marie Cathrine Prütz boede i ved FT. i 1860.

 

Kongehuset som det så ud på Lønholt`s billede i 1926.  Meget forandret i forhold til, hvordan det så ud da Marie Cathrine Prütz boede i huset med sin mand Morten Jørgensen og datteren Karen Dorthea.

 

Blæsenborg husene omkring 1850

 

Nørregade nr.28 som det så ud inden nedrivningen i 1896.

Nørregade nr. 28 bygget i 1897.

Silhuet af Overkrigscommissair Hans Jørgen Daniel Kellinghuusen i 1823.

 

 

 1860 tre år før sit bryllup arbejdede Karen Dorthea  Jørgensen (min tipoldemor) som tjenestepige i Nørregade nr. 28 hos pensioneret Overkrigscommissair Hans Jørgen Daniel Kellinghuusen, søn af den kendte farver Peder E. Kellinghuusen. Det oprindelige hus var på 8 fag og 2 etagers egebindingsværk samt baghus med stald bryggers og rytterkammer. Det blev revet ned i 1896 og det nye hus med 2 forretninger i stueetagen blev opført i 1897.

 
 

Karen Dorthea  Jørgensen bliver gift den 25. marts 1863 i Sct. Hans kirke med Niels Pedersen. Niels stammer fra Over Holluf, hvor han fødes i 1833. Hans forældre Jacobine Andersdatter er født i 1798 og Peder Knudsen er født i 1799. De stammer fra henholdsvis Over Holluf og Rolfsted. Jacobines forældre Anders Jacobsen og Anna Andersdatter er begge født i Over Holluf i 1766.  Anna Andersdatters mor er født i 1716, og Peder Knudsens forældre  Anna Hansdatter  og Knud Nielsen er født henholdsvis 1761 og 1731 i Kappendrup.

 

Karen  Dorthea Jørgensen og Niels Pedersen (mine tipoldeforældre) får fire børn, en søn og tre døtre. Det første barn Hans Peder Pedersen (min oldefar) bliver født den 10. juli 1864, han bliver døbt den 22. juni 1865 i Vor Frue kirke i Odense.

 

 

 

Hans Peder Pedersen fotograferet i ca. 1919 med sønnerne Axel og Peter.                     Odense Gasværk, hvor Hans Peder Pedersen arbejdede til sin død  i 1926.
 

Deres andet barn  Jacobine Marie fødes den 20. september 1866 i Frederiksgade 46 i Odense og bliver døbt den 25. november 1866 i Vor Frue Kirke i Odense. Deres tredje barn Anna Hansine bliver født den 29. august 1869 og døbt i Vor Frue Kirke den 31. august 1869 , hun dør kun en uge gammel den 7. september 1869, og begraves den 13. september fra Vor Frue Kirke. Deres fjerde barn  Nielsine Mortentine fødes nytårsdag 1871 og døbes den 11. juni 1871 i Vor Frue Kirke. Faddere ved dåben var blandt andet Anders Pedersen fra Over Holluf (barnets farbror) og dennes hustru. Niels Pedersen dør på Odense Sygehus i Albanigade den 2. august 1882 49 år gammel og begraves fra Vor Frue kirke.

 

Odense Sygehus i Albanigade Frederiksgade 42-44-46. Hans Peder Pedersen blev født i nr. 46. i baggården.

 

Folketællingen fra Odense 1880, hvor Hans Peder Pedersen er flyttet hjemmefra.

 

Odense Kjøbstad, , Frederiksgade 46, baghus, 1, FT-1880

Samtlige personer i husstanden

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Nils Petersen, 37 , Gift, arbejdsmand, , Overhol. Fraude sogn
Karen Dorthea Petersen, 46 , Gift, husmoder, , Odense
Marie Jakobine Petersen, 13 , Ugift, barn, , Odense
Nilsine Mortentine Petersen, 9 , Ugift, barn, , Odense
Vilhelmine Sejdenflod, 69 , Ugift, -, , Odense
Ane Regine Nilsen, 71 , Enke(mand), vaskekone, , Brylle sogn
 

 

Karen Dorthea bor de sidste mange år af sit liv i Tværgade 22 baggården til venstre, hun dør i december 1924, og bliver begravet tredje juledag samme år på Assistenskirkegården i Odense. Ved sønnen Hans Peder Pedersens dåb i 1864 og konfirmation i 1878, bor familien Frederiksgade 46 iflg. Sct. Hans kirkebog.

 

 

En lille historie om Didde og hendes Oldemor Karen Dorthea.

 

I 2007 havde jeg en samtale med Karen Dorthea´s oldebarn Didde Harder, som var min mors kusine. Det var kort efter hendes 90 års fødselsdag. Didde fortalte mig, at hun som barn besøgte sin oldemor i Tværgade. Oldemoderen boede i nr. 22 inde i baggården til venstre. Sammen med sin mor kom hun der ofte, og de bragte mad med til hende. Oldemoren var en gammel sød og rar dame, som Didde holdt meget af. Oldemoderen døde i 1924  82 år gammel. Didde var på det tidspunkt blevet 7 år gammel. Ved oldemoderens død husker hun, at vinduessprosserne måtte tages ud, for at kisten kunne komme ud af den lille lejlighed i baggården. En meget dramatisk og voldsom oplevelse for hende. Hun siger at hun græd meget, og tit tænkte på det derefter. Didde døde i 2010  92 år gammel

 

Karen Dorthea

 

  Karen Dorthea.                                                                 Didde som ung pige i midten omkring 1930.                 Didde´s forældre Hans Lauritz og Dagmar viet i 1916.

 

Assistenskirkegården i Odense. Tværgade nr.22 hvor Karen Dorthea boede indtil sin død i 1924.

 

 
Karen Dorthea boede de sidste mange år af sit liv i Tværgade nr.22 i baggården til venstre. Hun dør i december 1924, og bliver begravet tredje juledag samme år på Assistenskirkegården i Odense.

 

 

 

2 del.

 

Anne Margrethe Rasmussen bliver født den 12. oktober 1866 i Nellemosehuset ved Langesø i Vigerslev sogn, og de flytter i 1868 til Blæsbjerghus, hvor de bor ved hendes søster Marie Kirstines fødsel i december 1868. I 1872 er de flyttet til Horsehavehuset i Horsehaveskoven i Vigerslev Sogn, som barn af Indsidder Hans Rasmussen og Laurine Hansine Hansen.

 

Anne Margrethes dåb i Vigerslev Kirkebog i 1866.

 

 

Nellemosehuset ved Langesøskoven hvor Anne Margrethe er født i 1866. Nellemosehuset ved vintertid nede ved skoven med Stejs hus foran.
 

 

Horsehavehuset i Horsehaveskoven 1872 med mine 2x tipoldeforældre Rasmus Nielsen og Ane Margrethe Andersdatter og

1x tipoldeforældre Hans Rasmussen og Laurine Hansine Hansen og  deres tre børn.Det største barn er min oldemor Anne Margrethe Rasmussen.

 

Bindebrev:

Først i 1860èrne skrev min tipoldefar Hans Rasmussen et Bindebrev til min tipoldemor Laurine Hansine Hansen. Det var en slags frierbrev, og herunder kan man se brevet med oversættelse. Det ser ud til at have virket, for de bliver gift i 1866.

Oversættelse af Bindebrevet:

Binde Brev

til

Laurine Hansine Hansen

God

Dag gode

Laurine,

Den Dag den

er nu kommen.

Det meget glæder mig,

du Penge har i Lommen,

Det ved jeg Visselig. Jeg vil dig

nu tilspørge, om det kan lad sig gjøred,

Jeg haver nu i sinde, med Spørgsmaal dig

at Binde. Om du kan sige mig forsandt,

vor mange trind at du vil gaa, inden

du det første lille havd. Kan du

mig dette sige, dag fri du gjierne

bliver. Men kan du ikke det, dag

er du bunden nok. Bunden er du, og

Bunden skal du være, indtil du løser dig

med Æred. Dig andre dem løser med  Punch

og med Kaffe. Det ønsker jeg gerne,

at du ville skaffe. Tid naar du

gjiver Kaffe og Punch med

Glæde, da har du løst

dig med Æred.

Nu har jeg dog

overvundet at

faa Laurine

bunden.

Hans Rasmussen

Anne Margrethe (min oldemor) er den første af en børneflok på 12 søskende, og må hver dag gå den lange vej alene gennem skoven til Taagerod skole. En vej som hun senere tit er gået sammen med familien, når de var med Bedste på tur i Langesø skovene. Hun fortalte også,at hun som barn var indkaldt til brandforhør ved Brandfogeden, da hendes skoleveninde Anna´s hus brændte (Blæsbjerg Hus) omkring 1875.

Taagerod Skole hvor Anne Margrethe gik i skole i 1870èrne.

Kort over området med Nellemosehuset, Taagerod Skole, Blæsbjerghus (Anna´s Hus) og Horsehavehuset.
 
Blæsbjerghus med Limkildegård i baggrunden i 1953. Blæsbjerghus i 1953.

 

Anne Margrethe Rasmussen bliver døbt i Vigerslev kirke anden juledag 1866. og blandt fadderne til barnedåben er hendes moster Marie Wilhelmine Hansen fra Næsbyhoved Broby, hendes morfar murermester Anders Hansen  Næsbyhoved Broby, hendes farfar skovfoged Rasmus Nielsen af Horsehave, og hendes farbror Knud Niels Rasmussen af Karhuse i dag Kjelstrup Skov) ved Vissenbjerg. Hun kommer ud at tjene hos gårdejer Mads Andersen i Ortesom 13 årig, og bliver konfirmeret i Skydebjerg Kirke i 1880. I 1881 er hun stadig i Orte fremgår det af Vissenbjerg Kirkebog, da hun er fadder ved sin lillesøster Kristine Nielsines dåb i Vissenbjerg Kirke.
Anne Margrete med sin lillesøster Kristine Nielsine ved hendes dåb  i Vissenbjerg Kirke i 1881, hvor hun var fadder.

 

Vissenbjerg Kirke hvor Anne Margrethe`s lillesøster Kristine Nielsine blev døbt i 1881.

Fra Folketællingen i Orte 1880 :

 Orte By, , Gaard, 1, FT-1880

Samtlige personer i husstanden

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Mads Andersen, 76 , Gift, Husfader, Gaardmand, , Vedtofte Sogn, Odense Amt
Kathrine Marie Hansdatter, 58 , Gift, Husmoder, , Orte Sogn, Odense Amt
Jørgen Madsen, 29 , Ugift, Barn, , Orte Sogn, Odense Amt
Jens Madsen, 26 , Ugift, Barn, , Orte Sogn, Odense Amt
Kristiane Madsen, 24 , Ugift, Barn, , Orte Sogn, Odense Amt
Frederik Mads Ferdinand Jakobsen, 5 , Ugift, Barnebarn, , Snedsted Sogn, Thisted Amt
Ane Margrethe Rasmussen, 13 , Ugift, Tjenestepige, , Vigerslev Sogn, Odense Amt

 

Vigerslev Kirke hvor Anne Margrethe bliver døbt i 1866.

Skydebjerg Kirke hvor Anne Margrethe bliver konfirmeret i 1880.

   

 

Anne Margrethe`s mor Laurine er født 1844 i København, som  datter af Anne Sophie Andersen født i 1821 i Vordingborg, og Anders Hansen som er født 1819 i Skamby. De får 7 børn hvoraf Laurine er den ældste, de to ældste børn fødes i København, og de efterfølgende i Næsbyhoved-Broby. Anders Hansen bliver murermester i Næsbyhoved Broby sammen med sin far  murermester Hans Andersen der er født  i  1791 i Skamby. Hans kone Anne Marie Jespersdatter er født i 1793 og de får også 7 børn, hvor Anders Hansen er den ældste. Hans Andersen`s forældre Anders Nielsen husmand og landsoldat er født i 1753 i Skamby, og Kirsten Hansdatter er født i 1764 i Skamby.

 

Anne Margrethe`s forældre Hans Rasmussen og Laurine Hansine Hansen og hendes farfar og farmor  Rasmus Nielsen og Ane Margrethe Andersdatter.

 

 

Anne Margrethe`s far Hans Rasmussen er født i 1837 i Ubberud sogn, som søn af Skovfoged Rasmus Nielsen født 1797 i Vigerslev sogn og Ane Margrethe Andersdatter født 1795 i Vissenbjerg . Han havde 2 søstre, 1 bror og en halvbror (moderens barn fra før ægteskabet). Ane Margrethe Andersdatters forældre Karen Hansdatter født i 1768 og Anders Hansen født i 1763 får 3 børn.

Rasmus Nielsens forældre Anne Dorthea Rasmusdatter født i 1759 og Niels Hansen født 1725 får 3 børn  Bertel 1795, Rasmus i 1798 og  Hans i 1801, samt hendes uægte søn Knud i 1790, samt 2 døtre Maren i 1761 og Marie  i 1773 fra  Niels Hansens første ægteskab. Ægteskabet med Anne Dorthea Rasmusdatter er hans tredje ægteskab. Niels Hansen var husmand og murermester. Anne Dorthea Rasmusdatters forældre er Rasmus Madsen og Anna Maria Michelsdatter født i 1722. Hendes forældre Michel Pedersen Krog  1680 - 1757 og Sidsel Michelis 1680 - 1757 var de første fæstere af Kroggaarden i Diernæs. Michel Pedersen Krog dør på Diernæs Hospital i 1757. Michel Pedersen Krog  og Sidsel Michelis var mine 5 x tipoldeforældre.

 

 

Kroggaarden i Diernæs hvor Anne Dorthea Rasmusdatter stammer fra.

 

Diernæs Hospital hvor Michel Pedersen Krog dør i 1757.

 Fæstere  på Kroggaarden. Solbjergvej 2.  Mat. 4a. Diernæs

 

Første fæste er muligvis startet før 1719, fordi der ikke findes en fæsteoverdragelse med

Mikkel Pedersen * Bg. 19-10-1757 Diernæs Hospital. Hans kone Bg. 2-10-1757 i Diernæs.

 

1-10-1741 overtager næste fæster

Peder Michelsen * 1714 Diernæs Bg. 22-12-1791 Diernæs. Gift den 30-3-1742 i Diernæs med

Kirsten Pedersdatter *1716 Bjerregård, Diernæs. + 18-9-1782 Diernæs.

 

 

20-5-1792 overtager sønnen næste fæste

Jørgen Pedersen Krogh Db.20-2-1757 Kroggården. Bg. 16-12-1801 Diernæs. Gift den 23-7-1790 med

 Anna Madsdatter *14-12-1760 +13-11-1843. Bg. i Diernæs.

 

1-4-1803 overtager

Peder Hansen *Grubbe Mølle Svanninge. Gift den 5-5-1802 i Diernæs Kirke med enken af forrige

fæster Anna Madsdatter.

 

18-9-1830 overtager sønnen af Jørgen Pedersen Krogh, fæstet.

Jørgen Jørgensen Krogh *24-3-1802 Diernæs + 8-8-1847 Diernæs. Gift den17-11-1826 i Diernæs

Med Johanne Frederiksdatter *21-12-1806 Kaleko +7-9-1835. Gift den 2-7-1836 i Diernæs med

Cecilie Andreasdatter db. 15-5-1808 * Teglværkshuset i Øxenhaven. +12-8-1877 Diernæs.

 

2-9-1867 overtager svigersønnen fæstet (han bygger stuehuset i 1882 og udlængerne fra 1872-1915)

Peder Nielsen *5-9-1840 Ditlevsholm Diernæs. +3-3-1924 Kroggården Diernæs.

(Danebrogsmand) Gift den 11-9-1867 i Diernæs kirke med

Kirsten Jørgensen Krog *9-7-1845 Diernæs +24-4-1916. Begge bg. i Diernæs.

 

22-12-1915 overtager sønnen af forrige

Niels Peder Nielsen Krogh *19-3-1866 Diernæs +31-12-1937 Diernæs. Gift 9-7-1896 i Diernæs

med Kirsten Pedersen * 18-6-1861 Katterød + 16-4-1938 Diernæs. Begge bg. i Diernæs.

 

14-12-1937 overtager sønnen af forrige ejer,(han havde haft Stougård før, men havde nu solgt den til sin søster,

som havde hjulpet sine forældre her på gården)

Peter Christian Nielsen Krogh * 26-5-1897 V.Hæsinge  +foråret 1984. Gift 3-6-1937 i Brahetrolleborg med

Marie Christiane Andersen *20-3-1914 Grønderup + 15-3-2003 Kroghgården.

Begge bg. i Diernæs.

 

Efteråret 1977 overtager deres søn gården, tømrer

Poul Kristen Jørgen N. Krogh. *9-6-1939 Diernæs+ 2-12-2006. Bg.7-12-2006 i Diernæs.

 

Gården sælges i foråret (15-4)-2007 til

Harald Henningsen, oppe fra Solbjerggård. Han beholder det meste af jorden og sælger ejendommen igen, med ca. 4 tdl. Jord til.

Ca. 1-7-2007 ovetager nye ejere. Det er en dame, fra Sjælland, ved navn

Katrine Marlene Oxenvad Hjort.

Omkring 1-4-2008 er ejendommen sat til salg igen.

 

Kort over Kroggaarden i Diernæs.

Diernæs Kirke

 

                                  

3 del.

 

 I 1887 får Anne Margrethe Rasmussen og Hans Peder Pedersen deres første barn Nielsine Meta, som døbes i Vor Frue Kirke i Odense den 20. november 1887. Det fremgår af Vor Frues Kirkebog, at Nielsine er født udenfor ægteskab, og at Hans Peder Pedersen, som  på det tidspunkt er mejerist i Nørre Nebel er "udlagt som barnefader". Det oplyses også at moderen "på 10 månedersdagen før Nielssines fødsel opholder sig i Søndersø" Af Søndersø Kirkebog fremgår det, "at hun tjente på  Herregården Zastrow på 10 måneders dagen før fødslen". Den 9. april 1890 bliver de viet i Vor Frue Kirke af provst Heiberg. Ved deres bryllup bor de Frederiksgade 53.  En måned efter brylluppet får de deres andet barn Hans, som bliver hjemmedøbt og han dør allerede året efter. De bor da Frederiks Forstad nr. 2 i Odense. I

 

Høstarbejde ved Søndersø.

 

Herregården Zastrow ved Søndersø, hvor Anne Margrethe arbejdede i 1887.

Anne Margrethe og Hans Peder Pedersen med børnene fra venstre Edmund, Karla, Dagny, Hans Laurits og Nielsine omkring  år 1900.

 

 Provst Heiberg i 1896.

Deres tredje barn Hans Lauritz fødes den 19. august 1891, og døbes Hans Lauritz  Prytz Pedersen, så nu dukker Prytz navnet altså op igen, efter at have sprunget 2 generationer over. Han døbes i Sct. Knuds Kirke  i Odense den 13. september 1891, og de bor da Langegade 89 i Odense.

 

Fra Sct. Knuds Kirkebog i 1891.

 

Dagny Anna Edith Prytz Pedersen deres fjerde, barn fødes på forældrenes 3 års bryllupsdag den 9. april 1893 (hvilket senere gav problemer, når der skulle flages på hendes fødselsdag under 2. verdenskrig)  og døbes i Vor Frue Kirke den 28. maj 1893. Blandt fadderne er barnets farmor Karen Dorthea Jørgensen, og de er nu flyttet til Sct. Jørgens Forstad nr. 52 i gården.

 

   

Sct. Jørgens Forstad i 1910.

Paradisvej det nuværende Kochsgade.

 

Karla Dorthea Roberta Prytz Pedersen deres femte barn fødes 11. oktober 1895 på Paradisvej 10  det nuværende forreste del af Kochsgade. Hun bliver døbt i Vor Frue Kirke anden juledag 1895, og blandt fadderne er Karen Dorthea Jørgensen barnets farmor, og Nielsine Meta Pedersen hendes søster.

 

   

Anne Margrethe og Hans Peder fik i alt 12 børn.

 

Nielsine

 1887 - 1933

Hans Laurids

1891 - 1964

 

Dagny

1893 - 1964

 

Karla

1895 - 1973

 

Edmund

1899 - 1979

 

Gerda

1902 - 1948

 

Inga

1904 - 1964

 

Peder

1909 - 1961

 

Axel

1911 - 1932

 

Der findes ikke billeder af børnene Hans 1890 - 1891,    Edmund 1898 - 1898 og  Lily Doris Irene 1913 - 1913.

   
Deres  sjette barn Edmund Harald Niels Peder Frits (jeg tror det er en skrivefejl i kirkebogen, skulle have været Prytz) Pedersen fødes den 21. juni 1898 og dør samme år i oktober måned kun fire måneder gammel. Deres syvende barn opkaldes efter sin afdøde storebror og kommer til at hedde Edmund Harald Niels Peder Prytz Pedersen og fødes 3. august 1899, og de er da flyttet  på Damhusvej . Deres ottende barn Gerda Ester Prytz Pedersen bliver født 19. februar 1902 på Damhusvej.

 

Edmund med hunden Bønne på Enighedsvej 9 i 1926.

Nielssine, Hans Laurids, Karla og Dagny ca. 1897.

 

Deres  sjette barn Edmund Harald Niels Peder Frits (jeg tror det er en skrivefejl i kirkebogen, skulle have været Prytz) Pedersen fødes den 21. juni 1898 og dør samme år i oktober måned kun fire måneder gammel. Deres syvende barn opkaldes efter sin afdøde storebror og kommer til at hedde Edmund Harald Niels Peder Prytz Pedersen og fødes 3. august 1899, og de er da flyttet  på Damhusvej . Deres ottende barn Gerda Ester Prytz Pedersen bliver født 19. februar 1902 på Damhusvej.

 

   
Deres niende barn Inga Ellen Agnes Gudrun Prytz Pedersen fødes 14. november 1904 og døbes i Sct. Hans Kirke nytårsdag 1905, blandt fadderne er røgter på Mosegården Hans Rasmussen barnets morfar. De bor da Damhusvej 6. Deres tiende barn Niels Peter Prytz Pedersen fødes 27. april 1909 på Damhusvej 81, blandt fadderne er Dagny hans søster. Deres 11. barn Axel Kaj Aage Prytz Pedersen fødes 3. oktober 1911 på Astrupvej 24.

 

   

Deres 12. og sidste barn Lilly Irene Doris Prytz Pedersen bliver født 15. august 1913  og døbt i Sct. Hans Kirke. Hun dør kun 4 mdr. gammel lillejuleaften 1913 og begraves 28. december fra Sct. Hans Kirke på Assistenskirkegården.

 

Anne Margrethe og Hans Peder med deres børn ved Edmund og Ediths bryllup i 1926, og hunden Bønne.

Link til Navneliste til billedet.

 

Da Anne Margrethe var i 70èrne vandt hun flere gange  kapgang-konkurrencen fra Odense til Slukefter Kro for pensionister.

Link til filmklip fra Kapgangkonkurrencen i 1930èrne.

   

Anne Margrethe Rasmussen blev 96 år gammel og døde den 14. januar 1963 på Enighedsvej 9 i Odense, hvor hun havde levet så mange år af sit liv. Hun var enke i 37 år. Hun blev begravet fra Fredens kirke på Fredens Kirkegård.

 

Fredens Kirke på Skibhusvej.

Fredens Kirkegård

 

 

 

 

Her følger en dataliste over Anne Margrethe Rasmussen med oplysninger om hendes mand, søskende og børn.

 

Navn: Anne Margrethe Rasmussen 1866 - 1963

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Født: 12.10.1866. i Nellemosehuset ved Langesø  

 

Død: 14  januar 1963 begravet fra Fredens Kirke på Fredens Kirkegård

 

Døbt:  26.12.1866. i Vigerslev Kirke

Faddere:

Pigen Marie Wilhelmine Hansen ( barnets moster)af Næsbyhoved Broby

Anders Hansen af Næsbyhoved Broby(barnets morfar)

Hans( resten ikke læseligt)

Rasmus Nielsen af Horsehave (barnets farfar)

Knud Niels Rasmussen (barnets farbror) Karhuse

Jens Larsen Ny Møllegård

 

Konfirmeret:  1880 i Skydebjerg Kirke (tjente hos husbond Hans Andersen Orte)

 

Viet:  09.04.1890. i Vor Frue Kirke (boede Frederiksgade 53)

Forlovere:

Murer L.F. Frederiksen Fredensgade 15

Vognmand L. Jørgensen Langegade 39

Anne Margrete Rasmussen og Hans Peder Pedersen har løst sognebånd til Provst Heiberg Vor Frue Kirke.

 

Steder hun har boet:

1866 født i Nellemosehuset
1868 Blæsbjerg Hus(ved Marie Kirstine Rasmussens fødsel)
1869 Blæsbjerg Hus(ved Marie Kirstines dåb)
1870 Opvokset i Horsehavehuset
1871 Blæsbjerghus ( ved Rasmine Sofie Rasmussens fødsel)
1881 Ude at tjene hos Hans Andersen i Orte
1887 Bor på 10 månedersdagen før Nielssines fødsel i Søndersø(se Nielsines dåb
1887 Frederiksgade 50 ved Nielsines dåb
1890 Frederiksgade 53 (ved sit bryllup)
1890 Frederiks Forstad 2 (ved Hans Pedersens dåb)
1891 Langegade 39 (ved Hans Lauritz´s dåb)
1893 Sct. Jørgens Forstad 52 (gården) (ved Dagny´s dåb)
1895 Paraisvej 10 (nuværende Kochsgade) (ved Karla´s dåb)
1898 Paradisvej 10 (ved Edmund nr. 1´s fødsel)
1899 Damhusvej (ved Edmund nr. 2´s fødsel)

1902 Damhusvej (ved Gerda´s fødsel)
1904 Damhusvej 6 (ved Inga´s fødsel)
1906 Damhusvej Mat. nr. 6
1909 Damhusvej 81 (ved Niels Peders fødsel)
1911 Astrupvej 24
1913 Henriettevej 52 (ved Lilly Irenes fødsel og død)
1916 Enighedsvej 9 iflg FT 1916
1920 Enighedsvej 9
1962 Enighedsvej 9 (ved sin død)


 

Ægtefælle:  Hans Peder Pedersen 1864 - 1926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steder han har boet:

 

Adresser:
1864 Frederiksgade 46 ved sin fødsel
1878 Frederiksgade 46 ved sin konfirmation
1887 Nr. Nebel i Jylland ved Nielssines fødsel
1890 Frederiksgade 53(Frederiks Forstad nr. 2)
1890 Frederiks Forstad 2 ved Hans Pedersens dåb
1891 Langegade 39 ved Hans Lauritz dåb
1893 Sct. Jørgens Forstad 52 gården ved Dagny`s dåb
1895 Paradisvej 10 nuværende Kochsgade ved Karla`s dåb
1898 Paradisvej 10 nuværende Kochsgade ved ved Edmund nr. 1. fødsel
1899 Damhusvej ved Edmund nr. 2. fødsel
1902 Damhusvej ved Gerda`s fødsel
1904 Damhusvej ved Inga`s fødsel
1906 Damhusvej mat. nr 6 iflg FT 1906

1909 Damhusvej 81 ved Niels Peders fødsel
1913 Thorkildsgade 18 st. ved Lilly Doris Irenes død 27dec. 1913
1911 Astrupvej 24
1913 Henriettevej 52 (ved Lilly Irenes fødsel og død)

1916 Enighedsvej 9 ilfg. FT 1916
1920 Enighedsvej 9
1921 Enighedsvej 9 iflg FT 1921
1926 Enighedsvej 9 ved sin død


 

Far: Hans Rasmussen  1837 - 1919.

 

Mor: Laurine Hansine Hansen 1844 - 1891.


Søskende:

 

 

1. Marie Kirstine Rasmussen  1868 -

 

Født 25.12.1868 i Blæsbjerg døbt 29.03.1869. i Vigerslev Kirke

Faddere ved hendes dåb..

Marie  Pedersen af Rue

Marie Wilhelmine Hansen af Broby (barnets moster)

Anders Hansen af Broby( barnets morfar)

Rasmus Nielsen (barnets farfar) Horsehave

Frederik Gudmundsen af Søndersø.

 

 

Konfirmeret i 1883 i Vigerslev Kirke.

 

Gift med Mads Larsen i Sct. Knuds Kirke i 1894.

 

 

 

 

 


 

2.Rasmine Sofie Rasmussen  1871 - 1953

 

Født 25.02.1871 i Blæsbjerghus døbt i Langesø Slotskapel 14.05.1871.

Faddere:

Maren Kirstine Rasmussen af Karhuse

Niels Rasmussen (barnets farbror)af Karhuse

Rasmus Nielsen (barnets farfar) af Horsehave

Anders Hansen  (barnets morfar) af Næsbyhoved Broby

 

Konfirmeret i Vigerslev Kirke 12.04.1885.

Gift med Knud Otto Madsen d. 12 august 1898 i Vor Frue Kirke

boet på Colbjørnsensvej i Odense.

 

 


 

3. Ane Kirstine Rasmussen  1873 - 1895

Født 5 marts 1873 i Horsehavehuset i Ubberud

Døbt i Ubberud Kirke d. 8. juni 1873.

Død den 5. januar 1895 i Kelstup Skov.

Begravet fra Vissenbjerg Kirke den 11. januar 1895.


 4.  Andersine Rasmussen   1875 -

Født 16 februar 1875 i Horsehavehuset i Ubberud

Døbt  26 maj i Ubberud Kirke

Gift den 8. maj 1897 med Mads Peder Pedersen i Sct. Hans Kirke


 

5.Laura Hansine Rasmussen  1877 - 1935

 

Født 19.02.1877. i Horsehaven i Ubberud Sogn

Døbt 24.05.1877.  i Ubberud Kirke         

Konfirmeret 05.04.1891. i Vigerslev Kirke.

Gift med Peter Oluf Petersen boede Nyborgvej 180 i Odense


 

6.Sofie Karoline Rasmussen  1879 -

 

Født 24.02.1879.  i Taagerod, Vigerslev Sogn

Døbt 14.09.1879. i Langesø Slotskapel

Konfirmeret i 09.04.1893. i Vigerslev Kirke.

Boede i H.C.Andersensgade nr. 92 i 1901


 

7. Kristine Nielsine Rasmussen  1881 -

 

Født 21.05.1881.Karhuse i Vissenbjerg

Døbt 24.07.1881. i Vissenbjerg Kirke.

Faddere:

Pigen Anne Margrethe Rasmussen Orte sogn (barnets søster)

Kristen Pedersen Karhuse

Murermester Anders Hansen Næsbyhoved Broby (barnets morfar)

Boede i H.C. Andersensgade .


 

8.Rasmus Peder Rasmussen  1883 - 1972

 

Født 11.10.1883.

Døbt 13.01.1884.  i Vissenbjerg

Konfirmeret 03.10.1897. i Vigerslev Kirke ophold på konfirmationsdagen på Gl. Møllegård.

Faddere:

Hans Rasmussen Karhuse(barnets far)

Hans Rasmussen

Anders Hansen Broby (barnets morfar)

Gift med Karen Marie Sabrodine Larsen


 

9. Dødfødt dreng. (Tvilling) 1887 - 1887

 

Født den 19 maj 1887 i Karhuse, Vissenbjerg Sogn.

Død den 19 maj 1887.


10. Emma Hansine Rasmussen (Tvilling) 1887 - 1890

 

Født den 19 maj 1887 i Karhuse, Vissenbjerg Sogn.

Døbt d. 24 juli 1887 i Vissenbjerg Kirke

Død d. 12 Januar 1890 i Karhuse, Vissenbjerg

Begravet d. 19 januar 1890 fra Vissenbjerg Kirke.


 

11.Anders Rasmussen 1889 -

 

Født 11.11.1889.  i Vissenbjerg

Døbt 19.01.1890. i Vissenbjerg Kirke.

Faddere:

Marie Kirstine Rasmussen Odense(barnets søster)

Hans Rasmusen Karhuse (barnets far)

Anders Hansen Næsbyhoved Broby (barnets morfar)

 

PLEJEBARN UNDER OFFENTLIG FORSØRGELSE I 1901 I TOMMERUP.
 

Boede i Georgsgade Odense som voksen.


 

Børn:

 

1.Nielssine Meta Pedersen 1887 - 1933

Født 07.11.1887.udenfor ægteskab.

Døbt 20.11.1887. i Vor Frue Kirke.

Udlagt barnefader Mejerist Hans Peder Pedersen Nr. Nebel i Jylland.

Faddere:

Peder Andersen Langegade 37 Od.

Lars Jørgensen Langegade 37 Od.

Kristine Hansen Bolbro (barnets moster)

Marie Rasmussen Bolbro (barnets moster)

Gift  d. 6. juli 1912 med Sophus Marius Richardt Larsen i Sct. Hans Kirke.

Død den 26. juni 1933 på Nyvangs alle i Odense.

 

2. Hans Pedersen   1890 - 1891

 

Født 24.04.1890. Frederiks Forstad 2.(senere Frederiksgade)

Hjemmedøbt 06.06.1890. Fremvist i Vor Frue Kirke 20.07.1890.

Faddere:

Vognmand Lars Henrik Jørgensen Langegade 39 i Od.

Arb.mand  Frederik Nielsen Frederiks Forstad 2. i Od.

+forældrene.

Død 20.09.1891. begravet 24.09.1891 fra Vor Frue Kirke.

 

 

3. Hans Laurits Prytz Pedersen 1891 - 1964

 

Født 19.08.1891.

Døbt 13.09.1891 i Sct. Knuds Kirke

Faddere: Forældrene

Gift med Dagmar Kirstine Marie Nielsen d. 6. maj 1916 i Sct. Hans Kirke.

Død d.9. januar  1964. Urne nedsat Fredens Kirkegård.

 

 

4. Dagny Anna Edith Prytz Pedersen 1893 - 1964

 

Født 09.04.1893

Døbt i Vor Frue Kirke 28.05.1893. af pastor Grove Rasmussen.

Faddere:

Tjenestekarl Mads Larsen Ny Vestergade

Arb. Mand Lars Peter Hansen Sct. Jørgens Forstad 46

Enke Karen Dorthea Jørgensen Langgade ?( barnets farmor)

(bor Sct.Jørgens Forstad nr. 52 (gården).

Viet 03.05.1914. af Provst Balslev i Lumby Kirke med Frans Valdemar Frandsen som er

født 7.02.1889 i Koblerne,Dråby sogn, Frederiksborg Amtsøn af indsidder Hans Peter Frandsen og hustru Kirsten Marie Jensen.

Forlovere ved brylluppet:

Husejer Jens Peter Frandsen i Gammel Fuglsang

Gasværksarbejder H.P.P.(Dagnys far) Odense

Forældrenes samtykke forelå.

 

5. Karla Dorthea Roberta Prytz Pedersen   1895 - 1974

 

Født 11.10.1895. på Paradisvej 10 (nuværende Kochsgade)

Døbt I Vor Frue Kirke 26.12.1895. af Provst Heiberg

Faddere:

Arb.mand Rasmus Jensen Odense

Enke Karen Dorthea Jørgensen (barnets farmor)

Pige Nielssine Pedersen (barnets søster).

 

Karla udmeldt af folkekirken 10.10.1968. overgået til Jehovas Vidner.

Død 1973/1974

 

6. Edmund Harald Niels Peder Frits Pedersen 1898 - 1898

 

Født  21.06.1898.

Døbt 10.07.1898 i Vor Frue Kirke  af Provst Heiberg

Faddere:

Arb. Mand Hans Rasmussen (barnets morfar) Sct. Knudsgade 53

Pige  Christine Rasmussen (barnets moster)

Laurine Hansine Rasmussen (barnets mormor)

Død 31.10.1898. i Sct. Hans Landsogn 4mdr. gammel,

Begravet af  Provst Heiberg fra Vor Frue Kirke, begravet på Assistenskirkegården.

 

7. Edmund Harald Niels Peder Prytz Pedersen 1899 - 1979

 

Født på Damhusvej 03.08.1899.

Døbt 18.08.1899. ved hjemmedåb af pastor Barsøe, fremvist i Vor Frue Kirke 03.09.1899.

Faddere:

Arb.mand Otto Madsen H.C. Andersensgade 33

Hans Rasmussen (barnets morfar)  Sct. Knudsgade 27

Pige Rasmine Rasmussen (barnets moster)  Sct. Knudsgade 27

Gift d. 14 august 1926 i Ansgar Kirke med Edith Kirstine Madsen Christensen

                       Død d. 3 august 1979 begravet på Risingkirkegården

 

8. Gerda Ester Prytz Pedersen 1902 - 1948

 

Født 19.02.1902.

Døbt 16.03.1902. i Sct. Hans Kirke af sognepræst Grove Rasmussen

Faddere:

Laura Rasmussen (barnets  moster)

Kristine Rasmussen (barnets moster)

Barnets far.

Gift med Johs.Skovlund Nielsen (kaffebrænder)

Død 18.02.1948. Henriettevej 38  2.sal 

Begravet fra Fredens Kirke 21.02.1948. på Fredens Kirkegård.

 

9.  Inga Ellen Agnes Gudrun Prytz  1904 - 1964

 

Født:14.11.1904. Damhusvej 6 Odense 

Døbt:. 01.01.1905. i Sct.Hans Kirke af Res. Capellan M.P.Hansen

Faddere:

Barnets forældre

Røgter Hans  Rasmussen ”Mosegård” (barnets morfar)

Gift med Carl Christian Sigvardt Clausen den 25. august 1923 i Fredens Kirke

Død: 29.11.1964 på  Solfaldsvej i Odense (ved sin søster Karla) 

Begravet på Fredens Kirkegård d. 3. december 1964

 

10. Niels Peter Prytz Pedersen  1909 - 1961

 

Født 27.04.1909. Damhusvej 81.

Døbt 23.05.1909 i Sct. Hans Kirke

Faddere:

Forældrene

Dagny Pedersen (barnets søster) Lumby

Gift den 1. december 1939 med Herta Frida Gohlke i Fredens Kirke

Død d. 2 August 1961. Urne nedsat på Fredens Kirkegård.

 

11.Axel Kaj Aage Prytz Pedersen  1911 - 1932

 

Født 03.10.1911. Astrupvej 24.

Døbt 26.11.1911. Sct. Hans Kirke af sognepræst Lange

Faddere:

Nielssine Meta Pedersen (barnets søster) Od.

Dagny Anna Edith Prütz Pedersen  Lumby

Tjenestekarl Richardt Larsen Odense

Død 08.02.1932.

 

12. Lilly Doris Irene Prütz Pedersen  1913 - 1913
          

Født 15.08.1913 Henriettevej 52

Døbt i Sct. Hans kirke .

Faddere ved dåben Forældrene og barnets broder Hans Lauritz Prytz Pedersen, Dalby.

Død kun 4 mdr. gammel på Henriettevej 52 den 23.12.1913

Begravet den 28.12.1913 fra Sct. Hans kirke på Assistenskirkegården

 

  

 

          

 

Inga, Henny og Dagny på  cykeltur.                Til toppen

 

Udarbejdet af Dea Olsson og Otto Olsson 19.12.2002.

Redigeret og rettet i december 2005/januar 2006 /november 2006./januar 2007/december 2014/januar 2016 . Otto Olsson.