Postkort fra Ollerup.

 

Parti fra Ollerup. Nielstrup i Ollerup sogn.
Ollerup i 1907. Ollerup Højskoleden gamle og den nye.
 Dagvognen i Ollerup Menneskeforsamling  i Ollerup i 1913.
Ollerup Højskole i 1925. Håndværkerskolen i Ollerup
Ollerup Højskolehjemmet.  Bakkehuset i Ollerup
 

 

Nielstrup i Ollerup sogn. Ollerup Præstegård.
Ollerup Mølle. Ollerup Mølle i 1909.
Ollerup Højskole og Møllen i 1915. Ollerup Højskole foredragssalen.
Ollerup fra luften. i 1941. Ollerup Højskole foredragssalen
Ollerup i 1909. Ollerup Højskole
Ollerup Station. Ollerup Station.
Ollerup fra luften. Ollerup Station indvielse i 1916.
Ollerup Gymnastikhøjskole Ollerup Gymnastikhøjskole
Ollerup Gymnastikhøjskole i 1935. Ollerup Gymnastikhøjskole.
Opvisning med Buch. Ollerup Gymnastikhøjskole.
 

 

 

 

Ollerup Højskole. Ollerup Idrætsskole.
Ollerup Niels Buch. Ollerup Stadion.
Ollerup Ollerup Stadion.
Aftensang på Ollerup Højskole i 1910. Ollerup Stadion i 1937.
Ollerup Højskole Ollerup Delingsførerskole i 1917.
Ollerup Mindesten over Anton Nielsen,  Ollerup Højskole
Ollerup Mindesten over Anton Nielsen Efterårsmøde i Ollerup
Ollerup Højskole i 1935 Ollerup Højskole "Borgen" i 1925.
Ollerup Gymnastik Højskole Ollerup Højskole "Borgen"
Ollerup Forsamlingsbygning. Ollerup Højskole
Haandværkerskolen i Ollerup Haandværkerskolen i Ollerup
 
  Børnehjemmet i Ollerup i 1907.
Ollerup Højskole Ollerup i 1908.