19 mar 2014                   

Hans Hansen
Født: 1785 i Brahetrolleborg, Haagerup Far: Hans Jacobsen(smed) Mor: Anne Jeppesdatter
Navne register