Postkort med Militære motiver:

Postkort  med motiver fra 1590 - 1804 Postkort  med motiver fra 1914 -1920
Postkort  med motiver fra 1805 -1848 Postkort  med motiver fra 1921 -1939
Postkort  med motiver fra 1849 -1851 Postkort  med motiver fra 1940 -1945
Postkort  med motiver fra 1864

Postkort  med motiver fra 1946 -1990

Postkort  med motiver fra 1901 -1906

Postkort med motiver uden datering.
Postkort  med motiver fra 1907 -1913

Postkort med militær-uniformer

 

Postkort  med motiver fra 1590 - 1804

   
   

Postkort  med motiver fra 1864.

Fra 1864. Sønderborg i brand  efter bombardement i 1864.
Skanse 2. Skanse 3.
Skanse 5. Skanse 7.
 
  Skanse 5 og 6.
Bøffelkobbel - Krigergrav fra 1864. Kong Christian d. IX på Dybbølskandsen 2
Bøffelkobbel - Krigergrav fra 1864. Mindesmærke ved Skanse 2.
 Krigergrav fra 1864. Monument på Damager Kirkegård ved Haderslev.
Skanse 8, 9 og 10 i Krigen 1864. Mindesten Dybbølkirkegaard.
Fra 1864. Fra 1864.
Skanse 2 med Løjtnant Anckers Sten efter 1864. Træfningen ved Vorbasse d. 29. februar 1864.
Løjtnant Anckers Mindesten efter 1864. På post i Dybbøl Skanser.
Overgangen til Als 29 juni 1864. Koldinghus i 1864.
Soldaterforeningens Flagmast på Dybbøl. Tilbagetoget fra Dannevirke 1864.
De sidste på Skansen.  
De sidste på Skansen. Strandvagten på Als i 1864.
Dybbøl Mølle efter stormen. Dybbøl Mølle efter stormen.
Hilsen fra Dybbøl Mindesten på Dybbølmark.
Overgfangen til Als den 29. juni 1864. Den  9. maj 1864 Kampen ved Helgoland "Schwarzenberg brænder"
Den  9. maj 1864 Kampen ved Helgoland

Den  9. maj 1864 Kampen ved Helgoland på Fregatten Niels Juel "Schwarzenberg brænder"

Admiral Suensons ankomst til Københavns Tolbod efter Kampen ved Helgoland. Dybbølstenen.
Forbindelsesskanse efter stormen i 1864. Mysunde 1864.
Preusisk parlementair ved forposterne i Sundeved. Dybbølstenen.
Mindesten ved Dybbøl for du Plat, Schau og Rosen d. 18. april 1864. Det 4. Tyske Garder-Regiment til fods ved Sønderborgs Brohoved den 18. april 1864

Postkort  med motiver fra 1805-1848.

 
Slaget ved Sjællands Odde  22 marts 1808.  
   
   

Postkort  med motiver fra 1849-1851.

Postkort med motiv fra 1. Slesvigske Krig. Slaget ved Heise Kro d. 6. juli 1849.
Slaget ved Heise Kro d. 6. juli 1849. Eckenførde 5. april 1849 Tysk  Feltartilleri - Regiment Oranien.
Istedløven. Slaget ved Isted 25. juli 1850.
Frederik Bülow ved Fredericia  d. 6. juli 1849. Anskuelsesbillede til undervisningsbrug i skolen.
Pause i krigen i 1849. Her faldt Generalmajor F.A. Schleppegrell 25 juli 1850.

Postkort  med motiver fra 1901-1906.

Broslagning i 1903. Tørstige sjæle i 1901.

Postkort  med motiver fra 1907-1913.

Infanteriøvelse i 1909. Militære mærker i 1910.
Lejren ved Arresødal ved Frederiksværk. Dragoner i 1908.
Militærmusik på Torvet i Viborg. Soldater fra 14. Bataljon i 1907.
Infanterister i hurtigløb i 1908. Tyske samaritter tilser soldat i felten i 1910.
Postkort fra 1910. Husarer i 1910.

Postkort  med motiver fra 1914-1920.

1920. 1920.
Ved Genforeningen i 1920. Dragoner  i 1914.
De Danske Troppers indtog i Sdr, Jylland. Husarer i 1914.
Kokke fra 15. Bataljon under sikringsstyrken i 1916. Dansk soldat med fuld oppakning i 1915.
1914. 1914.
1. verdenskrig. Lazaretlejren ved Hald ved Viborg i 1918. 1. verdenskrig. Lazaretlejren ved Hald ved Viborg i 1918.
Tysk Røde Kors på cykel i 1915. Tysk Røde Kors ved Infermeri i 1915.
 
  Ingeniørtropperne bygger en mosebro i 1916.
Artillerister i 1914.

Roskilde Regiment musikere i 1914.

Postkort  med motiver fra 1921-1939.

Haderslev 1931 Indkaldelse af årgang 1900 i efteråret 1925.

Postkort  med motiver fra 1940-1945.

 
Mindesmærke for faldne Danske i Haderslev 9. april 1940.  

Postkort  med motiver fra 1946-1990.

 
Der arbejdes på KSN ved Menig  1 øvelsen juni 1956.  

Postkort med motiver uden datering.

Militærmusik i Kastellet. Soldaterne får deres forplejning.
Tyske soldater i Agerskov.  
   
Danske Feltartellerister. Feltkanonen.
Næstved Dragoner, Feltartilleriet på march.
Danske Samaritsoldater under  sikringsstyrelsen Sted ukendt.
 
  Flagbatteriet saluterer ved Kronborg.
Skydeøvelse i Jægerspris. Forberedelse til middagen.
  Artilleri på March.
 
Sikringsstyrken i Bajonet nærkamp.  
   
   
 
Soldater på manøvre.  
 
   
Militærøvelse med Pontonbro. Soldater fra 43. Bataljon.

Postkort med militær-uniformer

Oberst af Feltartilleriet i Galla. Garderhusar.
Marinesoldat fra 1907. Den Kongelige Livgarde i 1805.
 
Marine underofficer.  
Marinesoldat fra  1914. Den kongelige Livgarde i 1660
   
   
Feltartellerist fra 1919. Rekrut i Livgarden. Klædestrøje
  Gardist i Galla.
Kadet Gardist i 1914
Det Danske Infanteri gennem 70 år. Den Danske Marines uniformer gennem 200 år.
Borgerlig Artilleri Officer Borgerlig  Infanteri Officer
Den Kongelige Livgarde Kongelig Løber
Landeværnet Søofficer
Studenterkorpset Menig Garderhusarregimentet - Galadragt
Sergent af Fæstningsartilleriet - alm. tjenestedragt med Garnisionsfrakke. Telegrafsoldat uden telegraf.
Værnepligtig - Landgangsudrustning for flåden. Captain ved bornholmske Jægere
Major ved bornholmske Infanteri. Sekund leutenant ved bornholmske Dragoner.
 
 Bornholms Borgervæbning.