I løbet af 2018 vil der blive lagt mange flere data ind  om Rasmus Roulund og hans familie.

Rebslager Rasmus Roulund (1806 - 1870)

Rasmus  Roulund bliver født den 14. januar 1806 på Sortebrødretorv og bliver hjemmedøbt den 17. januar 1806. Dåben bliver confimeret i Vor Frue Kirke den 21. februar 1806. Ved hans konfirmation i Sct. Knuds Kirke den 9. april 1820 skriver præsten: "Temmelig god Kundskab og God Opførsel"

Rasmus Roulund kom i lære hos sin morbroder Rebslager Rasmus Winther, og den 25. maj 1827 fik han sit svendebrev.

Hans optagelse som svend:

Aar 1827 25 mai var Rebslagerlaugets svende forsamlede i Borger Peder Møllers Huus for at erlægge Tidepenge i overværelse af ……..

Rebslagermester Rasmus Winthers Enke lod begiære sin lærling Rasmus Roulund barnefødt heri Odense indskreven til Svend. Paa grund heraf blev R. Roulund efter aflagt og erkiendt Svendeprøve indskreven som Rebslagersvend og optagen i blandt Laugets Svende…….

Fire år senere i 1831 begik han sit mesterstykke i overværelse af to Laugsmestre ,og blev optaget i Rebslagerlauget den 8. april.  Den 26. oktober samme år fik han Borgerskab som rebslager i Odense. Nu var navnet Roulund blevet knyttet til virksomheden.

Fra Laugsprotokollen:

Aar 1831 d. 8 April var Rebslagerlauget forsamlede hos dets Oldermand under præfidio af Kammerjunker og Byfoged  Klauman,  i embedsforfald ved Fuldmægtig exam. juris Petersen. Hvorda for Laug og aaben Lade fremstod Rebslagersvend Rasmus Roulund, som fremlagde et ham under dags dato af Laugets medeelt lærebrev der viser, at han i 3 ½ aar indtil 25. maj 1827 da han som Svend blev udskreven har lært og udlært Rebslagerproffessionen hos Rebslagermester Rasmus Winthers Enke her i Odense. Snarest han begæirede at blive optaget i Lauget som Mester, til hvilken ???? han paaviiste det af ham forfærdigede Mesterstykke. Da som anførte af Rasmus Roulunds ??? Mesterstykke er udført ??? men med de Lauget under 4. november 1682 forundte Laugsarticler saaledes:  herefter kommer en lang teknisk udredning omkring hvad Mesterstykket indeholder af rebtyper m.m.

Da bliver fornævnte Rebslagersvend Rasmus Roulund herved erkjendt og optaget i Lauget four Mestre og sæder i ??? af alle dets rettigheder,  imod at han ligeledes snarest under et ham som ??? anliggende forpligter hvoriblandt ??? til rette ?? dog sammen han forinden  under proffessionen som mester antager Borgerskab.

Oldermand i Rebslagerlauget I  1838-1840 iflg  Protokol

Rasmus Roulund  bliver gift med  Sofie Antoinette Magito i Vor Frue Kirke i Odense  den 12. april 1833.

Rasmus Roulund havde stor energi, og den 20. januar 1854 søgte han om bevilling til at anlægge og drive et Saltkogeri med udsalg af dettes produkter. Den 24. februar samme år får han bevillingen og allerede den 15. juli 1854 annoncerer han i Fyens Stiftstidende at Saltraffinaderiet er etableret og klar til at anbefale sine produkter. Saltraffinaderiet kom til at bestå i næsen 50 år, men måtte indstille produktionen da, Toldloven af 5. maj 1908 trådte i kraft 1 januar 1909, og gjorde produktionen urentabel. 

Rasmus Roulunds Butik på Sortebrødretorv med Salt og Tovværk.

Annonce for Rasmus Roulunds Butik på Sortebrødretorv med Salt og Tovværk.

 

Den 25. Mai 1838 opretter Rebslagerlauget Begravelseskasse på initiativ af Rasmus Roulund.

Rasmus Roulund dør den  18. november 1870, og bliver som den første Roulund èr begravet i familiegravstedet på Assistenskirkegården i Odense.

 Iflg. Begravelseskassens regnskab 19. maj 1871 udbetales til Rasmus Roulunds begravelse 30 Rd. i Begravelseshjælp

 

 Sofie Antoinette Magito (1805 - 1895)

 

Sofie Antoinette Magito  er født i Gøteborg og ud af Kunstfyrværker og  Linedanser slægt. Hendes far Peter Magito (1786 - 1812)  er både linedanser og kunstfyrværker, og hendes mor Sara Malling (1780 - 1832) stammer fra Haderslev. De bliver gift i 1807 .

Hun bliver sat i pleje hos sin moster  Bodil Marie Rasmussen og gørtlermester Hans Rasmussen på  Sortebrødretorv.