Rebslager Johan Peter Roulund (1839 - 1915)

Født den 20. februar 1839 på Sortebrødretorv. Døbt i Vor Frue Kirke  den 2. juni 1839.

Død den 7. juni 1915 og begravet i Familiegravstedet på Assistenskirkegåren i Odense.

 

Uddrag fra Laugsprotokollen

Nr. 1. Johan Peter Albricht Roulund hans svendeprøve bedømmes god.

 Optaget som Svend i Rebslagerlauget 22 Mai 1857

 Optaget som mester i Rebslagerlauget 19. maj 1871. erlagde for sin optagelse i Lauget 8 RD til Laugskassen.

 Rebslagerlauget blev ophævet 17 nov. 1881 ved Kongelig Resolution. Formuen blev overført til en nyoprettet Ligkasse for Laugets medlemmer. Beløbet som overgik til Ligkassen var  20. dec. 1879 på 1051,27kr. + renter.

29. sept. 1881 udfærdiges love for Ligkassen, hvoraf det bla.a. fremgår at kun de 5 nulevende  Rebslagermestre (heriblandt P. Roulund) og deres nuværende hustruer, samt 2 enker nemlig :

 H. Pedersens Enke og R. Roulunds Enke, kan modtage støtte fra Ligkassen.

 Der er nedfældet flg. I Protokollen:

Efter alle interessenter i ligkassen er døde skal evt. overskud tilfalde ”Stiftelsen af 18 sept” og ” Frederik d. 7. Stiftelse” begge i Odense.

Ligkassen ophæves 31. maj 1916  med en kassebeh. 1891,69 kr. + renter = 2009,47 kr. i Fyens Stifts Sparekasse.

Den første bestyrelse i foreningen Haandværk og Industri af 1889. Rebslageriet på Sortebrødretorv i 1898.

Rekognoseringstårn i gården på Sortebrødretorv som P. Roulund fik patent på. Rekognoseringstårn i gården på Sortebrødretorv som P. Roulund fik patent på.
Butikken  på Sortebrødretorv med salg af Salt og Tovværk. Roulunds have på Sortebrødretorv.