Rebslager Lauritz Sørensen Winther (1705 - 1791).

Lauritz Sørensen Winther blev født ca. 1705 i Odense. Hans forældre var Vognmand Søren Madsen og Maren Lauridsdatter Winther. Han får altså sit efternavn Winther fra sin mor. Han får Borgerskab den  7. November 1736 med ret  til at drive Rebslageri på Sortebrødretorv efter Bemyndigelse af Odense Kommune.

I Odense Magistratsarkiv står:  Onsdagen d. 7. November 1736. Lauritz Sørensen Winter vandt sit Borgerskab som Rebslager og er barnefødt her i Byen.

Odense Rebslagerlaug´s Segl i 1745.

Den 26. juni 1737 bliver han gift med Anna Elisabeth Michelsdatter i Ryslinge Kirke på Fyn. Hun er datter af Møller Michel Michelsen i Lørup Mølle under Krumstrup i Ryslinge sogn på Fyn.

Foto fra 1891 med Ryslinge Kirke i baggrunden og Ryslinge Højskole i forgrunden.

Anna Elisabeth havde en søster Marie Gedske Michelsdatter, som også blev gift med en håndværksmester i Odense, nemlig Jens Peitersen, som fik Borgerskab som murermester  den 6. Maj 1744 i Odense Købstad.

Tegning af Lørup Mølle fra 1950 af Frode Lund.

Den 13. august 1770 optages han i Odense Rebslagerlaug. Uddrag fra Rebslagerlaugets protokol:

 Anno 1770 den 13. August var Rebslagerne her udi Odense forsamlede udi Oldermanden Hans Hansen Leopolds Huus i overværelse af mig underskrevne Borgmester Michäel Seidelin (borgmester i Odense fra 1763-1792), hvorda for Laug  og aaben Lade fremstiller sig Lars Sørensen Winther, som i mange Aar har været Borger her ved Stedet, .........

Han optages i Rebslagerlauget og for lov til sammen med de andre Mestre at nyde Laug og Laugs Rettighed uden at aflægge Mesterstykke, men skal i stedet betale 10 Rd. til Laugskassen. Den 5. Maj 1787 dør hans kone 75 år gammel iflg. Vor Frue Kirkebog. De får mindst 7 børn i perioden 1738 til 1751. Deres tredje barn Johanne Margrethe bliver gift i 1771 med Rebslagermester Bendt Hermansen Filstrup i Bogense. Deres femte barn Søren Michael Winther fører rebslageriet videre efter sin far, og den sjette Fredericha bliver gift med Rebslagersvend Søren Nielsen. Lauritz Sørensen Winther dør i december 1791, og bliver begravet den 29. december 1791 i en alder af 86 år .

Uddrag fra Vor Frue Kirkebog, Odense 29. december 1791.   

Vor Frue Kirke Odense  omkring 1800.