Således arbejder Rebslageren.

 

Rebslageren er en håndværker der tilvirker sejlgarn, hyssing, trosser og kabelgods af hamp eller Jute. Rebslagningen foregik på lange reberbaner, sædvanligt 1½ gang en kabellængde eller omkring 300 meter; idet der først spandtes kabelgarn der derefter blev snoet (slået) sammen enten til sejlgarn og hyssing eller flere samlede til dugter som atter blev slået sammen til trosser eller svært kabelgods. Spindingen foretoges ved flere kroge der sad i en bue over et stort svinghjul der sattes i hurtig omdrejning ved en rem fra dette. Rebslageren fæstnede enden af en portion hamp han havde om livet, til een af krogene og gik baglæns idet han trak hampen ud. Ved dugtslagning førtes garnene sammen til en roterende krog på en vogn der blev trukket bagud. Slagning af trosser skete ved at dugterne ved banens ene ende blev fastgjort til hver sin roterende krog, og ved den anden ende til en fælles drejende krog på en bevægelig vogn, og hvor dugterne samledes, styredes de ved lederiller på en top som ligeledes sad på en vogn.

 

 

 

 

 

 Rebslageren