Postkort fra Refsvindinge:

Refsvindinge Station i 1909. Refsvindinge i 1911.