Indscanning af regnskab for

Aktieselskabet Roulunds Fabriker i Odense 1912-13.