Indscanning af regnskabet for 

Aktieselskabet Roulunds Fabriker i Odense 1913-14.