Postkort fra Vantinge

Vantinge i 1915. Kullemosegård i Vantinge