Postkort fra Vindinge

 
Kogsbølle i  Vindinge sogn i 1909.